Tarzan:

A, E2MOM in 6 min:
1 min Wall Sit Hold

B, Tabata-intervaller
6 Rundor med 20 sek på /10 sek av:
Mountain Climbers
Rev Burpees
Burpees
Shuttle Run 7.5 meter

Buzz Lightyear:

A, E2MOM in 6 min:
10 DB Goblet Reverse Lunges
10 DB Goblet Squats

B, Tabata-intervaller
6 Rundor med 20 sek på /10 sek av:
DB Snatch 22.5/15 kg
Rev Burpees
Burpees
Shuttle Run 7.5 meter