Pre WOD:

A, Power Snatches:
E2MOM in 14 min:
3 Power Snatch 

80% av 1 RM Power Snatch

Håll samma vikt och fokusera på snabbhet på stången

Dagens WOD:

A, Styrka: 5 Set:
4 Front Squats
2 Push Press

B, 2 Rundor:
AMRAP 3 min:
6 Front Squats, 60/40 kg
12 AbMat Sit-ups
AMRAP 3 min:
6 Burpees
24 Double Unders

*Ingen pause mellan amraps, 12 min sammanhängande arbete

Post WOD:

EBS 3
3 Rounds
8 Weighted Bulgarian Split Squats Left Leg(2*KB)
12 Jumping Bulgarian Split Squats Left leg (No Weight)
Rest 60 sec
8 Weighted Bulgarian Split Squats Right Leg(2*KB)
12 Jumping Bulgarian Split Squats Right leg (No Weight)
Rest 2 min