Tarzan:

Styrka:
3 set: 12 Jumping Bulgarian Spli Squats

– Fokus på bra djup och spänstiga hopp

Balans/Core
Amrap 9 min för kvalité:
10/10 Side Plank Rotations
20 Shoulder Taps
10 Alternating Single Leg V-ups

Buzz Lightyear:

Styrka:
3 Set:

8 Bulgarian Split Squats (med vikt)
12 Jumping Bulgarian Split Squats (fokus på att hoppa högt)

vila 1 minut mellan ben och 2 minuter mellan set

Balans/Core
Amrap 9 min för kvalité:

10/10 Side Plank Rotations
10 Alt. Db Renegade Rows
10 Alternating Single Leg V-upss