Pre WOD:

E2MOM in 12 min:
2 Power Clean+2Push Jerk

75% av 1 RM Clean & Jerk


Håll samma vikt varje set och fokusera på kraft upp

Dagens WOD:

Amrap 12 min:
3-6-9-12….
Row Calories
Burpee Over Rower

Rest 3 min

Amrap 12 min:
2-4-6-8..
Single Arm Dumbbell Devil Press, 22.5/15 kg
Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg
Box Step-ups, 24/20 in

Post WOD:

Ben Assistans 1
3 Rundor:
25/25 Banded Hamstring Curl
15/15 Banded Clamshell
10 Hip Thrust (RIr 3)

På assistansarbetet är det viktigare med kontakt än absolut vikt