Tarzan

Styrka:
Every 1 min for 9 mins do:
Min 1: 8 Bulgarian Split Squat Jumps vänster ben
Min 2: 8 Bulgarian Split Squat Jumps höger ben
Min 3: 25 Glute Bridges

Fokus på så höga hopp som möjligt på split squats

Amrap 10 min:
2 Pistol Squats
4 Jumping Lunges
6 Jumping Air Squats
8 Shoulder Taps
10 Alternating Single Leg V-ups

Buzz Lightyear

Styrka:
Every 1 min for 9 mins do:
Min 1:10 Goblet Squats
Min 2:15 Dumbbell Swings
Min 3:16 Dumbbell Strict Press

Amrap 10 min:
2 Pistol Squats
4 Jumping Lunges
6 Goblet Squats
8 Shoulder Taps
10 Alternating Single Leg V-ups