Sunday Funday:

A, Thruster: 5 Rep Max

B, Annie:
50-40-30-20-10 reps, for time of:
Double Under
AbMat Sit-up

Tri Erg:

E4MOM in 36 min:
0-4 min: Ski Erg, 700/600 m
4-8 min: Row, 700/600 m
8-12 min: Bike Erg, 1400/1200 m

3 min Cap på varje interval för att säkerställa möjligheten för smittevern