Tarzan

4 set: 300.300.300.300 m löpning

Vila 20 sek mellan punkter och 2 minuter mellan set

Buzz lightyear:

4 rundor:
30 Alternating Dumbbell Snatches
Run, 500 m

Vila 2 minuter mellan varje runda