Tarzan:

Styrka

EMOM 9 min:
Min 1:
10 Pistols
Min 2: 20 sek Superman+ 20 sek Hollow Rock
Min 3: 6 Strict Handstand Push-ups

Kondition:
Amrap 9 min:

3-6-9-12….
Push Up
Bulgarian Split Squats
Reverse Burpee

Byt ben på Bulgarian Split Squats varje runda

Buzz Lightyear:

Styrka

EMOM 9 min:
Min 1: 8 Strict HSPU/ 8 Pike Push Up
Min 2: 45 sek Wall Sit
Min 3: 8/8 SA DB Swing

Kondition:
Amrap 9 min:

3-6-9-12….
Single Arm Dumbbell Push Jerk
Bulgarian Split Squats
Reverse Burpee

Byt ben på Bulgarian Split Squats och arm på Push Jerk varje runda