Tarzan:

EMOM 9 min:
1, 5/5 Pistol Squats
2, 5-10 Strict HSPU (skalera med att bygga upp under huvudet eller gör pike push up)
3, 20/20 sek Sidoplanka

10 Min Amrap:
4 Push up
8 Reverse Lunges
12 Shoulder Taps
30 Double Unders

Buzz Lightyear:

EMOM 9 min:
1, 5/5 Pistol Squats
2, 5-10 Strict HSPU (skalera med att bygga upp under huvudet eller gör pike push up)
3, 8/8 SA DB Row

10 Min Amrap:
4 Push up
8 Reverse Lunges
12 Shoulder Taps
30 Double Unders