Tarzan:

Styrka:
EMOM 9 min:
1: 5 Tempo Air Squats (Tempo 5 sek ned+5 sek upp)
2: 8 Broad jump
3: 10 Shoulder Taps (mot vägg eller i push up position)

Kondition:
10 min Amrap:
20 sek Hollow Hold+20 sek Superman
2 Wall Walk
10 Push Up

Buzz Lightyear:

Styrka:
EMOM 9 min:
1: 5 Tempo Goblet Squats (Tempo 5 sek ned+5 sek upp)
2: 8/8 DB Swing
3: 10 Shoulder Taps (mot vägg eller i push up position)

Kondition:
10 min Amrap:
5/5 DB Overhead Squat
2 Wall Walk
10 Push Up