Denna vecka är en övergångsvecka innan vi startar med Open Prep-programmet. Volymen är lägre med mindre Pre/Post Wod och vi testar 1 RM Clean & Jerk på onsdag och 1 RM Snatch på fredag. Vill du träna med mer volym denna vecka rekommenderas att jobba me dina svagheter/rörlighet etc. Inlägg om kommande träningsperiod kommer 11 januari.

Pre WOD:

A, 2 min max rep: Handstand Push Up

  • Lov med både kipping och strict HSPU
  • Skalering 1= Abmats under huvud.
  • Skalering 2= Max rep Seated KB Press 12/8 kg

Dagens WOD:

40/20 Amraps:

12 min Amrap:
3 Chest-to-bar Pull-ups
6 Toes-to-bars
9 Box Jumps, 24/20 in

– Rest 3 min

Amrap 12 min:
30/21 Row Calories
30 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
90 Double Unders

Jobba 40 sek/vila 20 sek

Post WOD:

Samla 8 min Pancace Stretch