Pre WOD:

A, Back Squat 5*5 80% (rir 2-3)

– Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt
– Vikten ska vara relativt lätt

Dagens WOD:

A, Clean Complex

6 set:
1 Power Clean
2 Hang Squat Clean

70%+

B, Amrap 12 min:
3 Power Cleans, 60/40 kg
3 Push Jerks, 60/40 kg
6 Power Cleans, 60/40 kg
6 Push Jerks, 60/40 kg
12 Burpees

Post WOD:

3 Runder:
20 Double DB FR Reverse Lunges
10 Med Ball Hamstring Curl

Valfri vila mellan set och fokus på god kontakt