Pre WOD

Power Clean 6*2 75%+

– 75% av 1 RM Power clean
– Öka vikt för varje set du är nöjd med

Dagens WOD

A, Clean & Jerk 2-2-2-1-1-1
80%+

B, Amrap 12 min:
6 Power Cleans, 50/35 kg
6 Front Squats, 50/35 kg
Rest, 30 secs
6 Power Cleans, 50/35 kg
6 Front Rack Reverse Lunges, 50/35 kg
Rest, 30 secs

Post WOD

3 Runder:
10 Goblet Box Step over
10 Pallof Press
10 Hip Flexion Abduction mot vägg

Fri vila mellan set och runder