Pre WOD

A, Back Squat 5*3 87% (rir 2)

– Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt

Dagens WOD

A, Snatch 3-3-3-3-3-3
65%+

B, For 8 cycles:
AMRAP in 1 min of:
6 Power Snatches, 40/30 kg
6 Bar Facing Burpees

Vila 30 sek mellan var intervall

Post WOD:

3 Runder:
20-40 sek KB Wall Sit
60 sek Pause
10 DB Romainian Deadlift
60 sek Pause