Tarzan:

Styrka:
EMOM 9 min:
1,
5/5 Pistol Squats (skalera med pistols to box)
2,
5-10 Strict HSPU (bygg upp under huvud vid behov)
3,
20-30 sek Superman

10 min Cindy@home:
5 Push up
10 Sit Ups
15 Air Squats

Buzz Lighyear:

Styrka:
EMOM 9 min:
1,
5/5 Pistol Squats (skalera med pistols to box)
2,
5-10 Strict HSPU (bygg upp under huvud vid behov)
3,
8/8 SA DB Row

10 min Cindy@home:
5 Push up
10 Sit Ups
15 Air Squats