Pre WOD:

A, Back Squat 5*3 88% (rir 2)

– Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt

Dagens WOD

A, OLY:

6 set:
1 High Hang Squat Snatch
1 Hang Squat Snatch
1 Squat Snatch

65%+B, Kondition:
Amrap 5 min:
3 Pull-ups
9 Air Squats

vila 2 min

Amrap 5 min:
3 Power Snatches, 50/35 kg
9 AbMat Sit-ups

Post WOD:

3 Runder:
20 Double DB FR Reverse Lunges
10 Med Ball Hamstring Curl

Valfri vila mellan set och fokus på god kontakt