Målsetting 

I dagens innlegg skal vi fortsette inn i idrettspsykologiens verden og ta for oss målsetting. Målsetting er ett av de mest brukte verktøyene i idrettspsykologien og kan påvirke prestasjonen til mennesker på tvers av alder og nivå. Hvis vi ser på forskning gjort innen målsetting gjennom årene, kan man se at målsetting gjort riktig nesten konsekvent fremmer prestasjon. Målsetting kan, som alle andre verktøy, brukes på feil måte, og derfor er det viktig at vi har et bevisst forhold til hvordan vi anvender det sånn at vi får den ønskede effekten. I dag skal jeg å gå gjennom hva målsetting er, hvorfor det er viktig og hvordan vi bruker det i praksis. 

Et mål er et objektiv eller handlingsvalg vi tar basert på en ferdighetsstandard vi ønsker å oppnå over en gitt tidsperiode. Dette kan være alt fra mål om karakter på eksamen eller om å gå ned x antall kilo, til ny PR i knebøy eller å lære seg HS walk. Målsetting kan med andre ord brukes i de aller fleste situasjoner, enten det er jobb eller fritid. Så lurer du kanskje på hvorfor det er lurt å sette seg mål? Det forskning har vist er at å sette seg mål og arbeide systematisk med disse kan bidra til positiv endring i oppførselen vår. Alle kjenner setningen «du blir god på det du trener på», og dette er målsetting et godt eksempel på. Et mål retter oppmerksomheten og handlingene våre mot noe spesifikt, for eksempel innenfor Crossfit, som vi legger fokus på innenfor et tidsrom, og målet bidrar til at vi mobiliserer bedre og jobber hardere for å oppnå det ønsker. Det blir en motivasjon og mening med arbeidet vi legger ned i treningen vår. Mål forlenger også utholdenheten vår, i form av at vi opprettholder innsats bedre ved motgang enn vi ellers ville gjort. 

SMARTE mål

Når vi setter oss mål, er det noen retningslinjer som kan bidra til at målene våre formuleres på best mulig måte. Vi skal nå gå gjennom noen målsettingsretningslinjer ved hjelp av huskeregelen for SMARTE mål:

Spesifikke mål – forskning har vist at mål som «gjør ditt beste» ikke er like effektive som konkrete, spesifikke mål som beskriver hva det er du vil oppnå. Formuler deg positivt med ord som oppmuntrer til handling fremfor ord som fokuserer på hva som ikke skal gjøres. 

Målbare mål – henger sammen med at mål skal være spesifikke; for å vite hva som kreves må vi vite hvor vi skal og hva vi skal få til!

Attraktive mål – tenk at målet du setter deg skal være noe du har lyst til å jobbe for; det skal motivere deg til å jobbe for å nå målet! 

Realistiske – som vi har vært inne på tidligere: mål som utfordrer oss er bra, for det krever handling av oss. Moderat eller vanskelige mål er med andre ord lov å sette seg, men de må være realistiske for at vi 1) skal kunne ha mulighet til å nå dem 2) ikke miste motivasjon og selvtillit på veien mot målet. 

Tidsavgrensede – sett en tidsfrist for målet ditt, både langsiktige mål og kortsiktige mål. Begge typene mål bidrar til å opprettholde motivasjon og prestasjon over tid. Vi kan se på et langsiktig mål som toppen av en trapp og kortsiktige mål som trinnene i trappen på vei til toppen (det langsiktige målet), men husk å avgrens tiden for når de skal nås! 

Evaluere – ta en fot i bakken underveis i prosessen og evaluer hvor du ligger i forhold til målet du har satt (da er det viktig at målet er målbart, tidsavgrenset og spesifikt!). Og husk; av og til må et mål endres av ulike grunner (vanskelighetsgrad, skade, tid m.m.), og det er også viktig og lov å gjøre. 

Målsettingsprosessen kan oppleves som kompleks, og jeg syns selv det kan være utfordrende å sette gode mål. Derfor vil jeg oppmuntre dere til å ikke være redd for å spørre om hjelp hvis dere ønsker å jobbe systematisk med målsetting. Start enkelt med ett mål, følg SMARTE mål-huskeregelen og spør hvis du blir usikker. Husk: sett deg mål som du er i kontroll over, da avhenger ikke måloppnåelsen din av noen andres prestasjoner enn din egen! Til neste gang vil jeg at du skal ta ett av målene dine som du har satt deg for i år (eller for lockdown) og se om det følger SMARTE mål-huskeregelen. Hvis det ikke gjør det; prøv å se om du opplever målet og tilnærmingen din til det som annerledes etter at du har gjort det spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbegrenset. Kanskje nå er tiden for å ta en fot i bakken og evaluere målet ditt? Hvis du ikke har et mål og er motivert for å sette deg ett; kanskje i dag er dagen?