Pre WOD:

A, Clean Front Squat:
Every 3 min in 15 min:
5 Clean Front Squat 80% av 1 RM

– Fokus på att gå lika djupt och att hålla dig lika upprest i denna Front Squat som när du gör Squat Clean

B, Deadlift 3*3

– Starta på 82% och bygg upp till dagens 3 RM TNG Deadlift

Dagens WOD:

PARTNERAMRAPS:

8 MIN AMRAP:
12 Wall Balls, 9/6 kg
6 Dumbbell Hang Snatches, 22.5/15 kg

Rest 2 min
8 MIN AMRAP:
12 Kettlebell Swings, 24/16 kg
8 Toes-to-bars

Rest 2 min
8 MIN AMRAP:
12/10 Row Calories
6 SA Devil Press, 22.5/15 kg

Post WOD:

3 Runder:
3-5 Nordic Hamstring
5-8 Copenhagen Adductor Exercise
12-15 Barbell Biceps Curl