Tarzan:

Styrka:
EMOM 9 min:
Min 1: 5/5 Pistol Squats/ Pistol Squats on Box
Min 2: 20 sek Hollow Hold+ 20 sek Superman
Min 3: 6 Strict HSPU/ Strict DB Press

Amrap 10 min:
21-15-9
Burpees
3-2-1 Wall Walks (skalera med 30-20-10 Shoulder taps)

  • Amrap, efter 9 PJ startar du om på 21 Burpees

Buzz Lightyear:

Styrka:
EMOM 9 min:
Min 1: 5/5 Pistol Squats/ Pistol Squats on Box
Min 2: 6/6 SA DB Row
Min 3: 6 Strict HSPU/ Strict DB Press

Amrap 10 min:
21-15-9
Burpees
DB Push Jerk

  • Amrap, efter 9 PJ startar du om på 21 Burpees