Pre WOD:

Gymnastik 1

Nivå 1:
A, EMOM 6 min:
1: 20 sek Headstand
2: 20 sek Handstand mot vägg

B, EMOM 10 min
Min 1: 3-5 Pull Ups
Min 2: 3-5 Handstand Push Up

Nivå 2:
E2MOM in 10 min:
2 Rundor:
3 HSPU
3 CTB Pull Up

Nivå 3:
2 Rundor för tid:
50 Double Unders
15 CTB Pull Ups
15 Handstand Push Up

Nivå 1= 1-10 Pull Ups, 1-5 HSPU
Nivå 2= 5-10 CTB Pull Up. 5+ HSPU
Nivå 3= 10+ CTB Pull Up, 10+HSPU

Dagens WOD:

12 min Amrap:
6 CTB Pull Up
12 Wall Ball 9/6 kg
12 Cal Row

– rest 3 min

12 min Amrap:
6 SA DB Devil press 22.5/15 kg
12 SA DB FS 22.5/15 kg
12 Abmat Sit Ups

Post WOD

3 Runder:
20 Double DB FR Reverse Lunges
10 Med Ball Hamstring Curl

Valfri vila mellan set och fokus på god kontakt