Pre WOD:

A,Back Squat 5*5 75% (rir 3)

– Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt
– Vikten ska vara relativt lätt

Dagens WOD:

A, Clean Complex
6 Set:
1 power clean
2 hang squat clean

B, 12 min Amrap
30 Power clean 60/40 kg
30 Front Squat
30 Lateral Burpees

Post WOD

3 Runder:
20 Double DB FR Reverse Lunges
10 Med Ball Hamstring Curl

Valfri vila mellan set och fokus på god kontakt