Tarzan (Bodyweightprogram):

20 min Amrap
15 Air Squats
10 Single Leg/Arm V Ups (5 på var ben)
10 Broad Jump (1,5/2m)
10 Hand Release Push Up

Buzz Lightyear (Med DB/KB):

20 min Amrap
10 DB Front Squat (5 på var arm)
10 Single Leg/Arm V Ups (5 på var ben)
10 DB SA DB Swing  (5 på var arm)
10 Hand Release Push Up