Tarzan (Bodyweightprogram):

Løpning

Emom 12 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 10 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 8 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Målet är att varje intervall komma lika långt genom hela ökten.

Buzz Lightyear (Med DB/KB):

DB/KB- Intervaller:

EMOM 12 min
40 sekunder:
6 Shuttle Run 10 meter
Max Rep SA DB Thrusters

  • Byt arm varje runda

Rest 2 min

EMOM 10 min:
40 sekunder:
30 Lateral Jump Over Dumbell
Max Shuttle Run 10 meter