Pre WOD

A, Clean Front Squat:
Every 3 min in 12 min:
4 Clean Front Squat 85% av 1 RM

– Fokus på att gå lika djupt och att hålla dig lika upprest i denna Front Squat som när du gör Squat Clean

B, Deadlift 3*5

– Starta på 75% och bygg upp till dagens 5 RM TNG Deadlift

Dagens WOD:

Partnerwod

Amrap 12 min:
5 HSPU/Pike push ups
5 Strikt pull ups
10 Goblet lunges

Rest 3 min

Amrap 12 min:
150m row
7,5m hsw/bear crawl

Alternera varje runda med partner

Post WOD:

3 Runder:
3-5 Nordic Hamstring
5-8 Copenhagen Adductor Exercise
12-15 Barbell Biceps Curl