Tarzan (Bodyweightprogram):

Løpning

Emom 11 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 9 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 7 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Målet är att varje intervall komma lika långt genom hela ökten.

Buzz Lightyear (Med DB/KB):

DB/KB- Intervaller:

EMOM 12 min
40 sekunder:
16 Mountain Climbers
Max Shuttle Run 10 meter

Rest 2 min

EMOM 10 min:
40 sekunder:
12 Db Swing
Max Shuttle Run 10 meter