Pre Wod:

A, Back Squat 5*4 85% (rir 2)

– Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt

Dagens WOD:

A, Snatch Complex
6 set:

High hang squat snatch
Hang squat snatch
Snatch

B, Amrap 12 min
3 power snatch
3 overhead squat
6 reverse lunges
12 HR push ups

Post WOD:

3 Runder:
20 Double DB FR Reverse Lunges
10 Med Ball Hamstring Curl

Valfri vila mellan set och fokus på god kontakt