Tarzan (Bodyweighprogram):

Løpning

Emom 10 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 8 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Rest 2 min

Emom 6 min:
40 sek Løpning (20 sek vila)

Målet är att varje intervall komma lika långt genom hela ökten.

Buzz Lightyear (Med DB/KB):

DB/KB- Intervaller:

EMOM 10 min
40 sekunder:
4 DB Devil Press
Max Shuttle Run 10 meter

Rest 2 min

EMOM 8 min:
40 sekunder:
16 Jumping Lunges
Max Shuttle Run 10 meter