Tarzan (Bodyweighprogram):

A, Styrka:
EMOM 9 min:

1, 8 Bulgarian Split Squat Jumps vänster ben
2, 8 Bulgarian Split Squat Jumps höger ben
3, 25 Glute Bridges

B, Kondition:
12 min Amrap:
12 Mountain Climbers
12 Chair Step up
12 Superman Clap

Arbeta i jämnt tempo med mål om samma fart på varje runda

Buzz Lightyear (Med DB/KB):

A, Styrka:
EMOM 9 min:

1, 10 Goblet Squat Tempo (31X0)
2, 12 DB/KB Swing
3, 8/8 DB Strict/Push Press

B, 12 min Amrap
12 Db Snatch
6/6 DB Overhead Reverse Lunges
24 Lateral Jumps over DB

Arbeta i jämnt tempo med mål om samma fart på varje runda