Introduksjon til idrettspsykologi  

Dette første innlegget har jeg tenkt å bruke som en introduksjon til idrettspsykologi og litt om  motivasjon. Målet med idrettspsykologien er å skape samsvar mellom de kravene som finnes i  aktiviteten du gjør (i dette tilfellet Crossfit) og dine ressurser, trivsel og ambisjoner gjennom å øke din evne til selvregulering. Selvregulering handler om hvordan du håndterer tankene,  følelsene og handlingene dine slik at de samsvarer med det du ønsker å oppnå med treningen  din. For å mestre denne selvreguleringen er mental trening sentralt. Mental trening kan være  øvelser, teknikker og strategier som du bruker bevisst eller ubevisst til å reagere på egne  tanker, følelser og handlinger. Et eksempel på bevisst eller ubevisst bruk av strategi eller  teknikk kan være hvordan du snakker med deg selv under en økt eller forberedelsene du gjør før en økt/konkurranse.

På CFO har vi mange dyktige medlemmer som bruker mye tid, krefter og ressurser på egen  treningshverdag. For å kunne håndtere kravene vi stiller til oss selv, og som treningen stiller til oss, er det viktig at vi har det bra både mentalt og fysisk. Hvis vi ser på treningshverdagen vår som et puslespill er det mange faktorer som skal passe sammen: tid, fysisk kapasitet,  restitusjon, søvn, ernæring og mental helse. Hvis vi ikke har det bra mentalt, vil det kunne  påvirke de andre brikkene i puslespillet, og etter hvert andre deler av hverdagen vår. God  mental helse er viktig uavhengig av nivå, så mental trening er ikke kun for utøverne i toppen;  det er for alle. Å få et økt mentalt fokus trenger ikke nødvendigvis ta mye tid, men det kan  bidra til å løfte hverdagen din. Temaene og verktøyene jeg kommer til å presentere gjennom  disse innleggene kan kanskje også være anvendbare i andre deler av livet som f.eks. jobb eller  studier. Vi skal gjennom fire forskjellige temaer i løpet av de neste ukene: motivasjon,  målsetting, attribusjoner/årsaksforklaringer og selvsnakk.

Motivasjon 

På søndag slapp Wolfpack training podcast nummer 2 med Soroush Jozani (anbefaler alle å  høre på den om dere ikke allerede har gjort det☺). I podcasten snakker Soroush om konseptet  Grit som omhandler lidenskapen og utholdenheten mennesker har for å nå langsiktige mål. Mennesker som er «gritty», kan man si at lever livet som ett maraton. De har en forståelse for  at langsiktige mål krever jevnt arbeid over tid, og en utholdenhet til å fortsette sitt målrettede  arbeid, selv når de opplever motgang. Hvis vi ser på dagens tema, motivasjon, ønsker jeg å  trekke noen paralleller mellom Kaja og Soroush sin samtale i podcasten. Motivasjon er  grunnlaget for prestasjon og oppnåelse. Hvor motivert du er, og kvaliteten på motivasjonen din er avgjørende for hvorvidt du kan nå ditt fulle potensiale. I litteraturen ser en på kvantitet  og kvalitet av motivasjon.

Jeg har møtt mange som tenker at mye motivasjon er det samme  som bra motivasjon. Hvis vi ser på livet som en sprint gir denne tankegangen mening, men  hvis vi ser på livet som ett maraton, er vi avhengig av at det er kvalitet på motivasjonen vår.  Et typisk eksempel på kvantitetsmotivasjon kan være når vi får en skikkelig boost i  motivasjon etter et foredrag, en økt, konkurranse eller at du blir inspirert av noen andres  prestasjoner/resultater. Denne boosten kan f.eks. gjøre at du ønsker å legge om fokuset og  trene for å nå en spesifikk skill. Dette er jo utelukkende positivt, men hvordan opprettholdes  motivasjonen? Her kommer kvalitetsmotivasjonen inn, som er din vedvarende, positive  deltagelse i aktiviteten; motivasjonen som gjør at du jobber jevnt med målene dine. Det er  med andre ord ikke negativt å være veldig motivert, men hvis vi ser på Crossfit-deltagelsen  vår i et langsiktig perspektiv, er vi avhengig av kvalitet på motivasjonen for en vedvarende  innsats mot målene våre, selv når ting ikke går som vi hadde tenkt.

Når vi nå har etablert en grunnleggende forståelse for hva motivasjon er, blir spørsmålet;  hvordan oppnår vi god kvalitet på vår egen motivasjon? Dette spørsmålet skal jeg forsøke å  besvare gjennom disse innleggene i de kommende ukene, og det første teamet vi skal gå gjennom er målsetting. Dette temaet henger tett sammen med motivasjon, som jeg har  beskrevet i dag, da måten vi setter mål på og målene vi setter har mye å si for motivasjonen  vår og hvordan vi arbeider.

Til neste gang ønsker jeg å gi dere en liten oppgave som jeg mener kan være bra for å starte  refleksjon om hva vi legger i treningen vår. Du skal kartlegge mønstrene dine! Tenk tilbake  og velg deg to økter du har gjennomført den siste måneden: én du var veldig fornøyd med, og  én du var misfornøyd med. Hva kjennetegner de to øktene?

– Hva tenkte du på før/under/etter?

– Hvordan føltes kroppen?

– Hva brukte du energien/tiden din på før/under/etter?