Pre WOD:

Clean & Jerk:
7 Set* 1 Clean+1 Jerk

Starta första set på 85% av 1 RM och bygg sedan upp för varje set

Dagens WOD:

A, Front Squat 4-4-4-ME at 88% 1RM

B, 12 min Amrap:
3 Power Snatches, 50/35 kg
6 Overhead Squats, 50/35 kg
18 Box Step up 24/20

Post WOD:
BB 1
3 Rounds

20-25 Banded Lat Pull Down RIR3
12-15 Barbell Biceps Curl RIR 2-3
12-15 Barbell Skull Crushers RIR 2-3

Rest as needed between rounds