Pre WOD:

Back Squat 5-5-5-5 RIR 2 (86% of 1 RM)

-Fokus på så mycket fart som möjligt

Dagens WOD:
4 Rundor:
Min 1:
Thruster 40/30 kg
Min 2: Box Jump 24/20
Min 3: Hang Power Clean 40/30 kg
Min 4: Max rep Burpee Pull Up
Min 5: Rest 1 min

Post WOD:

Ben Assistans 1

3 Rundor:
25/25 Banded Hamstring Curl
15/15 Banded Clamnshell
10 Hip Thrust (RIr 3)

  • På assistansarbetet är det viktigare med kontakt än absolut vikt